GTranslate

   

Get Adobe Flash player

Belgelerimiz

 Faydalı Model Belgesl Nedir?
Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen, ekonomik değeriolan belgelerdir. Bu belgeler, buluş yapan kişiye, buluşunu topluma açıklaması karşılığında, buluşu üzerinde belirli bir süre için “kişiye özel hak” tanınarak korunmasını sağlarlar. Sağlanan koruma, patent almak amacıyla hazırlanan tarifname ve resimlerde açıklanan konu ile sınırlı olarak yazılan istemlerle belirlenecektir. Patent; başvuruda belirtilen konuya değil, açıklanan teknik çözüme nasıl ulaşıldığına verilecektir. Bunun anlamı, aynı teknik alandaki teknik sorunlara ilişkin birbirinden farklı çözüm yollarından her biri patent
verilerek korunacaktır.

Buluşçu patent belgesi ile kendisine tanınan bu hak çerçevesinde;
- Buluşu kendisi kullanabilir
- Buluşun kullanımı için başka kişilere izin verebilir (lisans)
- Buluşu izinsiz kullananların önlenmesi için yasal yollara başvurabilir

Patent koruması açısından ülkeler birbirlerinden bağımsızdır. Buluşu yapan hangi ülkelerde patent
koruması istiyor ise, o ülkeye patent verilmesi için başvurmak zorundadır.


Tasarım Tescil Belgesl Nedir?
Ticari rekabetin yoğun olduğu günümüzde, rakipler müşteri memnuniyetini sağlamak için reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım yolu ile öne çıkartmaktadırlar. Bu noktada, müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen başlıca iki unsurun marka ve tasarım olduğu söylenebilir. Tasarım kısaca, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünüm olarak tanımlanabilir. Tasarımın sanayiye uygulanması ise endüstri ürünleri tasarımı alanına girmektedir. Seri üretim için tüketici ihtiyaç ve problemlerine yönelik, estetik, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli kriterler gözetilerek yapılan tasarıma endüstri ürünleri tasarımı ya da endüstriyel tasarım adı verilmektedir. Endüstride tasarıma yüklenen amaç, ürünün işlevselliğine katkıda bulunmak ve görünümünü değiştirerek pazarlamaya yardımcı olmaktır. Tüketiciler, malzeme kalitesi ve teknik bakımlardan aynı olan iki ürün arasında tercih yaparlarken o ürünün tasarımı büyük rol oynamaktadır. Hatta bazen müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir. Bu noktada, ticari rekabette çok büyük önemi olan ürün ve ambalaj tasarımlarının tasarım sahibi firma veya kişi tarafından tescillenmesi büyük önem kazanmaktadır. 

 

   

Ziyaretçi Sayacı

613794
Bu GünBu Gün182
DünDün90
Bu HaftaBu Hafta841
Bu AyBu Ay309
ToplamToplam613794
   

Güncel Teknoloji Haberleri

   
© Group Technic